نشانی ما

سپاهان شهر بلوار غدیر بعذ از میدان غدیر مجتمع پردیس 12

تلفن های تماس ما

031- 33 33 10 10
031- 33 32 10 10
0913 034 2034
0913 034 3034

نشانی پست الکترونیکی ما

info@zibashoor.ir

ساعات کاری ما در طول هفته

شنبه تا پنجشنبه : 8 صبح تا 10 شب
جمعه ها : 8صبح تا 2 بعدظهر